Jag byter blogg

Jag finns numera på http://enemeliealmen.blogspot.se/

Välkommna!

Läst i april.

 

Markus Zusak – Boktjuven


Vid upprepade tillfällen under läsningen erfor jag en känsla av att något saknades, att berättelsen aldrig djupnade utan vadade runt på grund, sida efter sida. Visst är det en fin och viktig bok om mod och moral i Tyskland på 40-talet men berättelsen om boktjuven Liesel kommer aldrig upp i tempo och Dödens fetstilta kommentarer blir snabbt till irriterande farthinder för berättelsen. Den 500 sidor långa läsupplevelsen blev till en enda lång transportsträcka.

 

 

 

Sara Beisher – Jag ska egentligen inte jobba här


En underhållande, lättläst roman om ett av Sveriges främsta lågstatusjobb – att vara vårdbiträde på ett äldreboende. Det är jobbet som ingen vill ha. Det är jobbet som alltid bara är tillfälligt. Varmt och rappt skildrar Beisher vördnaden och vämjelsen inför åldrandet, den egna jämmermödan inför livets val och vänskapens vitalitet. Historien är fiktion men innehållet formar ändå ett dokument ur verkligheten och även om författaren inte ämnade skriva en samhällskritisk skröna utgör Jag ska egentligen inte jobba här ett frankt konstaterande i debatten om vårdskandalernas Sverige 2012.


RSS 2.0